Biserica Sfinţii Arhangheli Mihail şi Gavriil

†Biserica Sf.Arhangheli

Aproape de drumul european E 85, la 35 km distanţă de Bacău şi la 20 de km distanţă de Adjud, se află localitatea Orbeni, aşezată între două dealuri şi împărţită de istorie în: Orbenii de Sus - spre pădure, Orbenii de Jos sau Luzi – spre E 85. Satul urmează cursul pârâului Orbeni, având multe cătune răspândite pe dealurile din apropiere. În ceea ce priveşte satul Orbeni şi înfiinţarea lui, s-a păstrat prin viu grai, din tată în fiu, următoarea legendă: In timpul domniei lui Ştefan cel Mare domnul Moldovei, probabil pe la anul 1476, în urma unei sângeroase bătălii cu turcii, viteazul domn, care se ajuta cu moldovenii de prin sate, în urma luptei din care ieşise cu mare greutate învingător, dădu voie la 3 ostaşi ai săi, care se distinseseră în luptă, ca pe aceste locuri nestăpânite pe atunci, să-şi pună graniţa lor, pe porţiunile ce le vor înconjura fiecare într-un timp hotărât, mergând călare. Aceşti 3 viteji purtau numele de Pană Orb, Drăguş şi Por.

Obosiţi de călătorie şi voioşi de izbândă şi de bunătatea domnului lor, ajunşi la locul ce poartă numele de Capul dacului (dracului), aproape de şoseaua naţională, se puseră pe petrecere. În urma acesteia, Dragoş şi Por adormiseră iar Pană Orb încălecă calul său şi în goană nebună înconjură teritoriul ocupat azi de satele Orbeni, Drăguşani şi Parava. Când s-a întors la tovarăşi săi, aceştia încă dormeau şi când au auzit de fapta lui, au hotărât ca acest teren să fie împărţit în mod egal.
De atunci, urmaşii au stăpânit aceste pământuri, mai întâi locuind mai aproape de pădure iar apoi venind spre valea Siretului. Cu timpul, în partea de răsărit a Orbenilor de Sus, pe o colină de deal, s-a construit biserica cu hramul Sfinţii Voievozi Mihail şi Gavriil. În anii 1955-1960 pe acelaşi loc s-a ridicat una nouă, păstrându-se catapeteasma şi Sfănta Masă făcută din lemn de stejar pe temelie de beton. E acoperită cu tablă şi la exterior are sub streşină, un şirag de picturi reprezentând mai mulţi sfinţi. Interiorul este pictat în frescă de către pictorul Petre Sandu din Bucureşti.

În mijloc are o turlă din lemn, susţinută de 4 bare de fier şi dominată de o pictură cu Mântuitorul Iisus Hristos Pantocrator. Stranele au fost lucrate meşterul Lupu, şantierul asigurat de maistrul Luca Iulius şi planul realizat de arhitectul Moraru Costică, cu toţii din Bacău. Construcţia s-a executat prin ajutorul credincioşilor şi al Episcopiei Romanului şi Huşilor, sub atenta îndrumare a Preotului Ungureanu Constantin, paroh din 1949. În frumoasa haină a stilului moldovenesc, biserica Sf. Voievozi din Orbeni a fost sfinţită în 4 decembrie 1960 de P.S. episcop Partenie Ciopron înconjurat de un sobor de preoţi condus de protopopul Roman al raionului Adjud. Între anii 1995-2006 biserica a fost înzestrată cu lucruri noi, tencuială exterioară a fost refăcută, pictura asemenea - de pictorul Roşcan Aurel, astfel că în 18 iunie 2006, în Duminica Tuturor Sfinţilor, a fost resfinţită de P.S. arhiereu Ioachim Băcăuanul alături de un sobor de 14 preoţi conduşi de părintele protopop Radu, preot paroh fiind Nădejde George Daniel.

†Preoţii din comuna Orbeni

1862

1. Preot Toader si pr.Ştefan
2. Preot Neculai si Ioan Arbă
3. Preot Neculai si Robu
4. Preot Constantin Buţan
5. Diacon Andrei sin Mihăilă Pascu

1865

1. Preot paroh Pocrişu Constantin
2. Dascăl Ilie Tănasă
3. Dascăl Iftimie Florea

1900-2009

1900-1940 Preot paroh Palaghiţa Gheorghe
1940-1949 Preot paroh Popescu Traian
1949-1990 Preot paroh Ungureanu Constantin
1990-1994 Preot Chiorean Traian-a suplinit fiind preot şi în parohia Orbeni II
1994-2002 Preot paroh Ghinea Adrian
2002-2004 Preot paroh Băncilă Constantin
2004-prezent Preot paroh Nădejde George-Daniel