Geografia comunei Orbeni

†Geografia comunei Orbeni

Satul Orbeni se mărgineşte la răsărit şi sud cu satul Scurta, la apus cu dealuri ce-l despart de satele vecine, la miazănoapte cu satul Drăguşani, iar la miazăzi cu rîul Siret.Se întinde pe o lungime de mai bine 4 km,pământul arabil ocupând o suprafaţă de 1672 Ha.Pline de pitoresc sunt numeroasele văi ce unesc dealurile satului Orbeni. Apa principală este râul Siret la limita de N-E a teritoriului satului spre vechiul judeţul Tecuci;ea udă teritoriul satului în curmeziş pe o lungime de 5 km.Vine apoi pârâul Orbeni prin vatra satului,pe câmpie,având o lungime de 13 km şi se varsă în râul Siret.

Izvorăşte din dealul Moţeani, are un curs repede şi învârtea pe vremuri mai multe mori de apă. Pârâul Lupa izvorăşte din nişte mocirle din dealul Moţeani şi după un curs de vreo 1/2 km trece pe teritoriul satului Scurta,unde se face tributar al pârâului cu acelaşi nume,Scurta.Pârâul Bîlca îşi are sorgintea pe teritoriul comunei Drăguşani şi cu un curs repede pe o distanţă de 3 km.Pe vremuri era o singură baltă pe teritoriul satului Orbeni în câmp cu o suprafaţă de aproximativ 1/2 km pătraţi, era acoperită cu stuf şi papură, având puţină apă în timp secetos.Satul avea,înainte de revoluţie,aproximativ 2000 de suflete. Satul este împărţit în două cătune:Orbeni de sus care mai poartă mândria vechilor răzeşi(moşneni)şi Orbeni de jos populat de urmaşii foştilor clăcaşi. Pe teritoriul satului au fost 2 proprietarii P.Buzdugan şi N.Negri. P.Buzdugan avea o moşie de 455 ha şi 1oo ha pădure, iar N. Negri avea 3oo ha şi 1oo ha pădure.La început pământul lor era împărţit în lungul Siretului, recolta nemulţumea pe cel ce ocupa teren de deal din care cauză se iveau neînţelegeri, aşa că au ajuns şi au împărţit terenul de la Siret la deal.Munca o făceau cu braţele clăcaşii, cărora li se dădeau pământ pentru muncă,în parte,adică recolta în jumătate;pentru aceasta,era necesar să se facă boierului zile de muncă gratuit sau alte lucrări.