Origini comuna Orbeni

†Istoria comunei Orbeni

Satul Orbeni face parte din Comuna Orbeni, judeţul Bacău, comună ce are în alcătuirea ei satele Orbeni şi Scurta. În ceea ce priveşte înfiinţarea localităţii, s-a păstrat prin viu grai, din tată în fiu, următoarea legendă: In timpul domniei lui Ştefan cel Mare domnul Moldovei, probabil pe la anul 1476, în urma unei sângeroase bătălii cu turcii, viteazul domn, care se ajuta cu Moldovenii de prin sate, în urma luptei din care ieşise cu mare greutate învingător, dădu voie la 3 ostaşi ai săi, care se distinsese în luptă, ca pe aceste locuri care erau nestăpânite, să-şi pună stăpânirea lor, pe porţiunile ce vor înconjura fiecare într-un timp hotărât mergând călare. Aceşti 3 viteji purtau numele de Pană Orb, Drăguş şi Por. Obosiţi de călătorie şi voioşi de izbândă şi de bunătatea domnului lor, ajunşi la locul ce poartă numele de Capul dacului (dracului), aproape de şoseaua naţională, se puseră pe petrecere, în urma căreia Dragoş şi Por adormiseră. În timpul acesta, Pană Orb încălecă calul său şi în goană nebună înconjură teritoriul ocupat azi de satele Orbeni, Drăguşani şi Parava. Când ajunse la tovarăşi săi, aceştia încă dormeau şi când au auzit de fapta lui Pană Orb, au hotărât ca acest teren să fie împărţit în trei părţi.